OPSLAG VAN ECOMAXX BRANDSTOFFEN


Benzine is licht ontvlambaar. Daarom worden er regels gesteld aan de opslag ervan. In Nederland gelden de PGS 15 richtlijnen. Deze geven aan dat u, wanneer u meer dan 25 liter benzine wilt opslaan, een brandveilige opslagvoorziening moet treffen. Voor verkoopruimten geldt dat er maatregelen moeten worden genomen bij de opslag van meer dan 300 liter benzine.

WELKE    MAATREGELEN    MOET    IK    NEMEN?

Wij adviseren u graag over welke maatregelen u moet nemen bij de opslag van Ecomaxx brandstoffen. Maar let op: voor de opslag van gevaarlijke stoffen blijft u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor meer informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl

 

ECOMAXX    BRANDSTOF    OPSLAAN?
WIJ    GEVEN    U    GRAAG    PASSEND    ADVIES.

 

 

A. U wilt minder dan 25 liter brandstof opslaan Lees meer

U hoeft geen maatregelen te treffen. Houd de jerrycans wel verwijderd van ontstekingsbronnen, voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving.

B. U wilt binnen meer dan 25 liter brandstof opslaan Lees meer

U heeft geen verkoopruimte en wilt meer dan 25 liter brandstof opslaan.
De brandstof moet opgeslagen worden in een ruimte die 60 minuten brandwerend is. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.

C. U wilt buiten meer dan 25 liter brandstof opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is meer dan 10 meter Lees meer

De opslagruimte hoeft niet brandwerend uitgevoerd te zijn
Er moet een lekbak geplaatst worden. De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.

Bijvoorbeeld:
2 x 200 ltr (400 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr)
108 x 5 ltr (540 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr)

D. U wilt buiten meer dan 25 liter brandstof opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is minder dan 10 meter Lees meer

De opslagruimte moet brandwerend uitgevoerd zijn. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.
Er moet een lekbak geplaatst worden. De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.

Bijvoorbeeld:
2 x 200 ltr (400 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr)
108 x 5 ltr (540 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr)

E. U wilt brandstof in een verkoopruimte opslaan Lees meer

Op normale schappen (zonder lekbak) mag 300 liter brandstof worden opgeslagen.
Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 800 liter brandstof worden opgeslagen.

Raadpleeg www.rijksoverheid.nl voor een weergave van het Activiteitenbesluit.

F. U wilt brandstof in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte Lees meer

Bevindt er zich een woonhuis boven de verkoopruimte dan geldt het volgende:

Op normale schappen (zonder lekbak) mag 150 liter brandstof worden opgeslagen.
Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 300 liter brandstof worden opgeslagen.

G. U wilt brandstof in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte waartussen de WBDO minder dan 60 minuten is Lees meer

Indien de WBDO (= weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen woonhuis en verkoopruimte minder dan 60 minuten is, dan geldt het volgende:

Op normale schappen (zonder lekbak) mag 75 liter brandstof worden opgeslagen.
Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 150 liter brandstof worden opgeslagen.

VERBOD    OP    OVERTAPPEN   
VAN    BRANDSTOF    IN   
EEN    OPSLAGVOORZIENING

Volgens artikel 3.1.4 van de PGS15 is het niet toegestaan om brandstof over te tappen in een opslagvoorziening. Dit kan alleen als er een speciale vergunning voor afgegeven wordt, waarin, in overleg met het bevoegd gezag, de nodige maatregelen en voorschriften worden opgenomen.

Wij adviseren daarom Ecomaxx brandstof altijd in 5, 10 of 20-literverpakkingen aan te schaffen. Daarmee wordt onnodig overtappen van brandstof voorkomen en wordt ook op dit vlak aan alle wettelijke eisen voldaan.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op,
wij helpen je graag.

Contact

Facebook

Ga naar onze Facebookpagina, like
en deel de pagina met je eigen netwerk!

Naar Facebook

GVG  Oliehandel  B.V.

Het bedrijf achter Ecomaxx.
Kom meer te weten over ons.

Naar website