ECOMAXX  DIESEL  GT:
ULTRASCHOON  WERKEN  EN  ALTIJD  STARTEN


Ecomaxx Diesel GT is een schone brandstof die lokale emissies reduceert en die de startbetrouwbaarheid van je machine vergroot. Het houdt de motor schoner en is lang houdbaar. Met Ecomaxx Diesel GT werk je prettiger: bijna reukloos en minder schadelijke stoffen. Schakel dus vandaag nog over, zonder aanpassingen te doen aan je machine. Draag bij aan een schonere omgeving voor jezelf en voor anderen.

Verkooppunten

 

ECOMAXX  DIESEL  GT

 • Schonere verbranding
 • Bijna geen geur, roet en rook
 • Minder stikstofoxiden (NOx)
 • Reduceert lokale uitstoot
 • Beter biologisch afbreekbaar
 • Altijd startklaar
 • Meer dan twee jaar lang houdbaar
 • Winterkwaliteit, dus het hele jaar inzetbaar

MINDER ROET-  EN  ROOKVORMING

De complexe samenstelling van gewone diesel maakt het lastig om diesel compleet te verbranden. Onverbrande deeltjes noemen we ook wel roet of rook. De uitlaatgassen van een dieselmotor bestaan altijd voor een deel uit onverbrande diesel en dat is vaak zichtbaar als zwarte rook. Ecomaxx Diesel GT reduceert de uitstoot van deze roet en rook aanzienlijk omdat het samengesteld is uit pure koolwaterstoffen. Het is praktisch vrij van aromaten, olefinen, zwavel, stikstof en metalen. Afhankelijk van het type motor en de belasting wordt meer dan de helft van deze schadelijke uitstoot gereduceerd.

 

ALTIJD  STARTEN, 
OOK  NA  LANGE  TIJD  STILSTAND

De exact gedefinieerde samenstelling van Ecomaxx Diesel GT zorgt voor een uitermate stabiel product. De invloed van de omgeving op de pure moleculen, zoals zuurstof en vocht, is tot een minimum beperkt. Hierdoor is Ecomaxx Diesel GT erg geschikt voor alle situaties die een lange opslag van diesel eisen. De kwaliteit van de brandstof blijft meer dan twee jaar optimaal, ook in de brandstoftank. Zo start uw motor altijd.

 

GEWONE  DIESEL: 
KORT  HOUDBAAR

De complexe samenstelling van gewone diesel maakt het dus lastig om diesel compleet te verbranden. Ook komt het de houdbaarheid niet ten goede. Diesel aan de pomp bevat namelijk een klein deel biodiesel. Het toevoegen van biodiesel zorgt onder andere voor een beperkte houdbaarheid, omdat het de kans op ‘water’ in de tank vergroot.

Lees meer

WAAROM  IS  GEWONE  DIESEL  NIET  LANG  HOUDBAAR?

Diesel aan de pomp bevat 5 tot 7% biodiesel in de vorm van zogenaamde FAME. Dit is een product gemaakt van natuurlijke bronnen zoals koolzaadolie. Naast andere oorzaken zorgt het toepassen van biodiesel voor een beperkte houdbaarheid van diesel. De kans op het vormen van ‘vrij water’ en bacteriën is hierdoor aanzienlijk groter en leidt steeds vaker tot verstopte filters, sludge-vorming, startproblemen of zelfs motorschades.

 

BACTERIEVORMING

Bacterievorming ontstaat meestal in tanks met ‘vrij’ water. Een minimale hoeveelheid water is al voldoende voor bacteriën om zich voort te planten. Een combinatie van de juiste temperatuur en voedingstoffen uit diesel (zoals biodiesel) kan tot een explosieve groei van bacteriën leiden. De afvalstoffen van deze bacteriën zijn zuur (H2S), tasten (tank)materialen aan en kunnen zelfs tot ernstige motorschades leiden.

 

LANG  STILSTAAN:  MEER  KANS  OP  BACTERIEVORMING

Bovengrondse opslagsystemen en tanks van machines en apparatuur die lang stil staan, hebben een vergrote kans op het vormen van vrij water en dus op de groei van bacteriën. Door het ‘ademen’ van een dieseltank komt er elke dag verse lucht in het systeem en daardoor ook vocht. Dit vocht wordt opgenomen in de diesel en zal een laagje vormen onder in de tank. Ook condensvorming vergroot de kans op vrij water.

 

GEWONE   DIESEL  VERBRANDT  ONVOLLEDIG

Gewone diesel is een mengsel van zeer uiteenlopende stoffen. Daardoor is een complete en schone verbranding van diesel niet eenvoudig en meestal onmogelijk. Zwavel, aromaten en andere niet gewenste bestanddelen zitten van nature in diesel en zijn niet of erg moeilijk te verwijderen. Alleen met zeer geavanceerde motortechnieken en filtersystemen, zoals we die tegenkomen op Euro 6 en Tier 4 motoren, kan de uitstoot van een dieselmotor tot acceptabele niveaus gereduceerd worden. Maar in veel toepassingen is dit niet het geval en kan een schone, innovatieve brandstof zoals Ecomaxx Diesel GT aanzienlijke verbeteringen bieden.

 

PROBLEMEN  BIJ  GEWONE  DIESEL

 • Onvolledige verbranding
 • Uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals zwaveloxiden, stikstofoxiden en roet
 • Onaangename geur en rook
 • Kool- en roetafzetting in de motor op kleppen, injectoren, zuigers en zuigerveren
 • Kool- en roetophoping in motorolie en verzuring van de olie
 • Slechts enkele weken tot maanden houdbaar
 • Niet altijd vorstbeveiligd

 

ECOMAXX  DIESEL  GT:  MEER  DAN  TWEE  JAAR  LANG  HOUDBAAR

Ecomaxx Diesel GT is een extreem zuiver product, samengesteld uit pure koolwaterstoffen. Dit beperkt de hygroscopische werking waardoor er minder snel kans is op ‘water’ in de tank. Ook bevat Ecomaxx Diesel GT minder voedingsbodem voor bacteriën en is de kans op bacterievorming dus kleiner. Het toevoegen van dure additieven is dan ook niet nodig!

 

IN  HANDIGE  25  LITER  JERRYCAN

Het is het beste om diesel vanuit een zo klein mogelijke verpakking te gebruiken zodat blootstelling aan de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Ecomaxx Diesel GT is daarom verkrijgbaar in een handige 25 liter jerrycan. Bovendien zijn er zo geen overbodige overtapmomenten en is tankopslag niet nodig. Het wordt in jerrycans aan huis geleverd of is bij een verkooppunt per losse jerrycan verkrijgbaar. De luchtdichte, gesloten verpakking komt de houdbaarheid extra ten goede. Ecomaxx Diesel GT is ook in 200-litervaten verkrijgbaar.

 

 

HOE  GEBRUIK  IK 
ECOMAXX  DIESEL  GT?


Ecomaxx Diesel GT is direct inzetbaar in alle dieselmotoren. Zonder enige aanpassing te doen kan het daar gebruikt worden waar nu gewone diesel gebruikt wordt. Eventuele vermenging heeft geen technische nadelen, alleen is het gunstige effect van Ecomaxx Diesel GT door vermenging met gewone diesel wel minder. Voor gebruikers die langdurige opslag van diesel voorzien, is het aan te raden om zo min mogelijk gewone diesel in het brandstofsysteem te hebben. Laat bij voorkeur de motor even draaien zodat het zeker is dat het hele brandstofsysteem (filters, leidingen en dergelijke) gevuld is met Ecomaxx Diesel GT.

 

TIP:  CONTROLEER 
DE  TANK OP  ‘VRIJ’  WATER

Ondanks de gunstige eigenschappen van Ecomaxx Diesel GT ten aanzien van de houdbaarheid, moet je altijd alert blijven op water in de opslag- en dieseltank. Dus regelmatig peilen op ‘vrij’ water en zo nodig water verwijderen!

 

VEELGESTELDE  VRAGEN

Kan ik Ecomaxx Diesel GT in mijn dieselmotor gebruiken? Lees meer

Ja, alle dieselmotoren kunnen overschakelen op Ecomaxx Diesel GT.

Verlaagt Ecomaxx Diesel GT de uitstoot? Lees meer

Ja, de uistoot van een dieselmotor wordt aanzienlijk lager. Het verschilt per type motor, inzet en onderhoudsstatus hoe groot het voordeel is.

Hoe lang is Ecomaxx Diesel GT houdbaar? Lees meer

De pure Ecomaxx Diesel GT is jarenlang houdbaar. Houdbaarheid wordt begrensd door de opslagcondities, zoals het eventueel vrij komen van water. Daarom adviseren wij als richtlijn een opslagkwaliteit van minimaal 2 jaar, maar in de praktijk is dit veel langer.

Waar kan ik Ecomaxx Diesel GT kopen? Lees meer

Ecomaxx Diesel GT wordt in Nederland bij een aantal verkooppunten aangeboden in jerrycans van 25 liter en vaten van 200 liter.

Naar verkooppunten

 

Kan ik Ecomaxx Diesel GT ook rechtstreeks aan huis geleverd krijgen? Lees meer

Ja, dat kan. Uw lokale verkooppunt kan volle pallets (circa 600 liter) direct bij u aan huis laten leveren.

Wat kost Ecomaxx Diesel GT? Lees meer

De prijs van Ecomaxx Diesel GT is gekoppeld aan de olieprijzen. Hierdoor zal de prijs meebewegen met de grotere veranderingen van olieprijzen.

Waarom is Ecomaxx Diesel GT duurder? Lees meer

Om een exact uitgebalanceerd en extreem zuiver product te produceren worden er andere grondstoffen gebruikt en zijn een aantal extra behandelingen nodig die gewone diesel niet nodig heeft. Bovendien voegt de distributie en de verpakking een aandeel toe in de kostprijs.

VERKOOPPUNTEN


Ecomaxx Diesel GT is sinds kort voor iedereen verkrijgbaar. Onze verkooppunten weten alles van de diesel en helpen je graag verder. Bel even en informeer naar de mogelijkheden. Er komen steeds meer verkooppunten bij, kijk af en toe op de website om te zien of er een bij jouw in de buurt is.

 

Vind een verkooppunt

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op,
wij helpen je graag.

Contact

Facebook

Ga naar onze Facebookpagina, like
en deel de pagina met je eigen netwerk!

Naar Facebook

GVG  Oliehandel  B.V.

Het bedrijf achter Ecomaxx.
Kom meer te weten over ons.

Naar website